<? echo($tenmei); ?>(<? echo($tenmei_kana); ?>) ゆりか

model: ゆりか